C.H."PTAK"
Hala A Bis, boks C-4
ul. Rzemieślnicza 35
95-030 Rzgów
Ewelina Olczyk: 504-542-767
Mariusz Olczyk: 502-916-507
Telefon firmowy: 506-568-224

NOWY POLROS
Boks E-75
ul. Tuszyńska 72/74
95-030 Rzgów
Ewelina Olczyk: 504-542-767
E-mail: biuro@emo-online.pl